About > Faculty & Staff > Piao

Xianshu PiaoXianshu Piao

Controls Specialist


Office: BRAE 08A-033C
Phone: 805-748-7075
Fax: 805-756-2433
xpiao@calpoly.edu

  Ph.D.

 

  Education:

 

   Examples of Publications by Dr. Xianshu Piao: